Πρωτεύουσες καρτέλες

Αισθητικά Δάση

Περιλαμβάνονται τα Αισθητικά Δάση, όπως έχουν οριοθετηθεί με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.

Ενσωμάτωση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΠεδίοΑξία
τύπος αρχείουtext/csv
μέγεθος αρχείου8992
τύπος πηγήςfile upload
χρονική σήμανσηNov 17, 2015