Πρωτεύουσες καρτέλες

Βάση δεδομένων API

Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα διά μέσου του API με δυνατότητα υποστήριξης ερωτημάτων.

ID πόρου

Το ID κλειδί του πόρου είναι 7b98a032-9984-49ab-a9d7-0015cfee798d

Παράδειγμα Ερωτήματος

http://tourism.stylida.gr/api/action/datastore/search.json?resource_id=7b98a032-9984-49ab-a9d7-0015cfee798d&limit=5

Υποβάλετε το παραπάνω ερώτημα στη βάση δεδομένων και πάρτε τα πρώτα πέντε σας αποτελέσματα

Τεκμηρίωση

Δείτε την τεκμηρίωση του API για περισσότερες πληροφορίες: <a href="http://docs.getdkan.com/docs/dkan-documentation/dkan-api/datastore-api">Βάση δεδομένων API</a>