Πρωτεύουσες καρτέλες

Βάση δεδομένων API

Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα διά μέσου του API με δυνατότητα υποστήριξης ερωτημάτων.

ID πόρου

Το ID κλειδί του πόρου είναι 13dd36b8-b371-48b8-8f69-082430d3153f

Παράδειγμα Ερωτήματος

http://tourism.stylida.gr/api/action/datastore/search.json?resource_id=13dd36b8-b371-48b8-8f69-082430d3153f&limit=5

Υποβάλετε το παραπάνω ερώτημα στη βάση δεδομένων και πάρτε τα πρώτα πέντε σας αποτελέσματα

Τεκμηρίωση

Δείτε την τεκμηρίωση του API για περισσότερες πληροφορίες: <a href="http://docs.getdkan.com/docs/dkan-documentation/dkan-api/datastore-api">Βάση δεδομένων API</a>