Πρωτεύουσες καρτέλες

Τουριστικές περιοχές και αξιοθέατα.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες

Μεγάλες τουριστικές μονάδες.

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-17
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
a0058107-a153-4723-942e-531aac156ce7
Άδεια
Φορέας
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο