Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημερωθείτε για τις μετρήσεις Περιβαλλοντικών Σταθμών.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Περιλαμβάνονται οι μετεωρολογικοί σταθμοί της περιοχής

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-17
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
5973d18e-9e2c-4186-9cd5-ba6e06df2323
Άδεια
Φορέας
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (EMY)
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο