Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημερωθείτε για τις μετρήσεις Περιβαλλοντικών Σταθμών.

Κοινωνική Δικτύωση

Πρόσβαση

Η πληροφορία σε αυτή τη σελίδα (μεταδεδομένα σύνολου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμη στις μορφές.

JSON RDF

διαμέσου του API

Σταθμοί Παρακολούθησης - Λίμνες

Σταθμοί παρακολούθησης στις λίμνες.

Δεδομένα και Πόροι

Πληροφορίες Συνόλου Δεδομένων

Τα παρακάτω πεδία είναι συμβατά με το πρότυπο DCAT, ένα RDF λεξιλόγιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των καταλόγων δεδομένα που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
ΠεδίοΑξία
Εκδότης
Ημερομηνία Τροποποίησης
2015-11-18
Ημερομηνία Έκδοσης
2015-11-17
Αναγνωριστικό
5a7067da-c75b-4cf7-9a90-2fcd6099c8e2
Άδεια
Φορέας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Επίπεδο Δημόσιας Πρόσβασης
Δημόσιο