Σύνολα Δεδομένων

1 σύνολα δεδομένων

ΚΕΠ

Σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.