Σύνολα Δεδομένων

12 σύνολα δεδομένων

ΖΟΕ

Ζώνες οικιστικού ελέγχου.

ΚΕΠ

Σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

ΕΛΤΑ

Σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα γραφεία των ΕΛ.ΤΑ.

Νοσοκομεία

Σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα Νοσοκομεία.