Φίλτρο, συγγραφέας:

Φίλτρο, φορέας:

Σύνολα Δεδομένων

51 σύνολα δεδομένων

Αισθητικά Δάση

Περιλαμβάνονται τα Αισθητικά Δάση, όπως έχουν οριοθετηθεί με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.

ΖΟΕ

Ζώνες οικιστικού ελέγχου.