Σύνολα Δεδομένων

1 σύνολα δεδομένων

Καταφύγια Άγριας Ζωής

Περιλαμβάνονται τα Καταφύγια Άγριας Ζωής τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.