Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΑναθεώρησηΛειτουργίες
την: Τρί, 11/17/2015 - 22:14, από: gns
τρέχουσα αναθεώρηση
την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Ποτάμια (XLS)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Ποτάμια (KML)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Λίμνες (KML)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Λίμνες (XLS)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Γαλάζιες Σημαίες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Γαλάζιες Σημαίες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Γαλάζιες Σημαίες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Γαλάζιες Σημαίες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Παράκτιες υδάτινες επιφάνειες (XLS)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Παράκτιες υδάτινες επιφάνειες (KML)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Παράκτιες υδάτινες επιφάνειες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Παράκτιες υδάτινες επιφάνειες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι (KML)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Ποιότητα υδάτων κολύμβησης έτους 2012 (GeoJSON)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Ποιότητα υδάτων κολύμβησης έτους 2011 (KML)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες (KML)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες (RAR)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες (GeoJSON)'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 18:22, από: gns

Update to resource 'Μεγάλες Τουριστικές Μονάδες'

την: Τρί, 11/17/2015 - 13:17, από: gns
την: Τρί, 11/17/2015 - 13:08, από: gns
την: Τρί, 11/17/2015 - 13:02, από: gns
την: Τρί, 11/17/2015 - 13:02, από: gns